gfhs logotype c

Har du diagnos inom högfungerande autismspektrumtillstånd och vill plugga vidare?

Enter

Detta är en kurs som riktar sig till dig som i första hand är skriven på Gotland och har diagnos inom högfungerande autismspektrumtillstånd.

Enter är en del av Allmänna linjen där du kan studera mellan ett och fem år beroende på din skolbakgrund. Studierna kan leda till att du blir klar med dina grundskole- och/eller gymnasiestudier inför fortsatta studier och arbetsliv.

För att studera på folkhögskolan ska du fylla minst 18 år under det kalenderår som du söker till.

Läs mer om Enter

Languages