gfhs logotype c

testigen

Kostnader i Hemse

MaVi 101122 9036När du studerar på folkhögskolan betalar du inte något för själva undervisningen. Det du betalar för är t ex kost och logi, en del studiematerial, kostnader vid resor och utflykter samt måltider i samband med olika gemensamma aktiviteter. Här kan du läsa mer om vad det kostar att bo och äta på folkhögskolan. På de olika kurserna kan det tillkomma kostnader för förbrukningsmaterial, resor, litteratur med mera; se under respektive kurs samt under Studeranderätt/Kursspecifika kostnader.

 

Priser läsåret 2020/21

Kostnad för externatstuderande, s.k. externatavgift*

Kostnad/månad: 580 kr

Kostnad för lunch 5 dagar/vecka (Externatavgiften är inräknad.)

Kostnad/månad: 1.680 kr

*) Externatavgiften betalas av studerande vid folkhögskolan i Hemse som varken bor eller äter lunch på folkhögskolan. I avgiften ingår bland annat visst studiematerial och kostnader för en del resor, t.ex i samband med studiebesök. Vidare ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch/middag i samband med temadagar och andra gemensamma aktiviteter.

Kostnad för Internatboende (inkl externatavgift)

Helinackordering - kost och logi 7 dagar/vecka.

Rum med dusch/toalett i korridoren:

Kostnad/månad (9 mån):
Dubbelrum: 5.400 kr
Enkelrum: 6.030 kr

Rum med dusch/toalett:

Kostnad/månad (9 mån):
Dubbelrum: 5.720 kr
Enkelrum: 6.580 kr

Betalningsrutiner

Du får en faktura varje månad.

Fakturan skickas till din folkbokföringsadress.

Kontrakt, uppsägningstid, matavdrag med mera

Uppsägningstiden för lunchabonnemang är 30 dagar.

Kontrakt för boendet skrivs för hela läsåret med tre månaders uppsägningstid.

Böcker betalar man 1-2 gånger per termin.

För att få avdrag på eller återbetalning av matkostnader i samband med sjukdom behöver du visa upp ett läkarintyg.

Inget avdrag på externatavgiften vid sjukdom. Undantag kan göras vid längre sjukdomsperiod.

Languages

Information