Image

Allmän Kurs

Folkhögskolans allmänna kurser riktar sig till den som saknar grundskole- och gymnasieutbildning och därför har svårt att studera vidare eller att etablera sig på arbetsmarknaden. Kursernas innehåll och längd anpassas efter deltagarnas förkunskaper och ambitioner. 

Målsättningen är att deltagarna ska ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning, stärkt självkänsla, behörighet motsvarande grundskola och/eller behörighet för yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Vi finns på två orter på ön (Hemse och Fårösund) och varje skola erbjuder ett unikt kursutbud.

 

Allmänna linjen

Allmänna linjen är för dig som vill få behörighet till vidare studier och på annat sätt vill ta dig vidare i ditt liv.

Läs mer

Enter

Kursen riktar sig till dig som i första hand är skriven på Gotland och har diagnos inom högfungerande autismspektrumtillstånd

Läs mer

Etableringskurs

Etableringskursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. Kursen vänder sig till dig som är nyanländ på Gotland.

Läs mer

Social vård och omsorg

Omsorgslinjen riktar sig till dig som vill arbeta tillsammans med människor inom äldreomsorg, boendestöd eller som personlig assistent.  

Läs mer

SMF-kurs

På SMF-kursen kan du pröva på hur det är att studera på folkhögskola och kursen pågår under knappt en termin.
 

Läs mer

Svenska för invandrare

Sfi, svenska för invandrare, erbjuds till dig som nyligen flyttat till Sverige och vill lära dig svenska. Studierna följer de nationella kursplanerna för sfi.

Läs mer