Image

Allmänna Kurser

Folkhögskolans allmänna kurser riktar sig till dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning. 

Målsättningen är att du ska få möjlighet att skaffa dig kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning, stärkt självkänsla och behörighet motsvarande grundskola eller behörighet för yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Allmänna linjen

Allmänna linjen är för dig som vill få behörighet till vidare studier eller på annat sätt vill ta dig vidare i ditt liv.

Studieort Hemse

Läs mer

Enter – en kurs på Allmänna linjen 

Enter riktar sig i första hand till dig som har diagnos inom högfungerande autismspektrumtillstånd och som är folkbokförd på Gotland.

Studieort Hemse

Läs mer

Etableringskurs

Etableringskursen är för dig som är nyanländ i Sverige. Kursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen. 

Studieort Fårösund/Hemse

Läs mer

Social vård och omsorg Hemse 

Social vård och omsorg riktar sig till dig som vill arbeta tillsammans med människor inom äldreomsorg, boendestöd eller som personlig assistent.

Studieort Hemse

Läs mer

Studiemotiverande kurs

Studiemotiverande folkhögskolekurs är en ”prova på-kurs” där du får pröva på hur det är att studera på folkhögskola.

Studieort Hemse

 

Läs mer

Svenska för invandrare, SFI

Svenska för invandrare, SFI, erbjuds till dig som nyligen flyttat till Sverige och vill lära dig svenska. Studierna följer de nationella kursplanerna för SFI.

Studieort Fårösund/Hemse

Läs mer