Allmän kurs

SMF-kurs

På SMF-kursen kan du pröva på hur det är att studera på folkhögskola och kursen pågår under knappt en termin.

 

För att ansöka - kontakta din arbetsförmedlare

Studiemotiverande kurs

Hemse  100%    14 sep - 11 dec

Studiemotiverande kursen är en ”prova på-kurs” som pågår under knappt en termin. Du får känna dig för i ämnen som svenska, matematik, engelska, skapande verksamhet, samhällskunskap, historia och naturkunskap. Under kursens gång kan du komma fram till om du vill fortsätta studera på folkhögskolan eller gå andra vägar.

Kursen är ett samarbete med Arbetsförmedlingen på Gotland. Om du är arbetssökande och mellan 18 och 25 år, eller inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin, kan du söka till kursen via Arbetsförmedlingen. SMF-kursen pågår i 13 veckor.

Image

Om utbildningen

SMF-kursen innebär heltidsstudier under en del av höstterminen på Folkhögskolan i Hemse.

Kursen består av en liten grupp med cirka 12 deltagare där du studerar på din nivå och där vi försöker ta vara på dina erfarenheter och intressen.

Utbildningen innehåller

Studier

Under kursens gång provar du på studier i ämnen som svenska, matematik, samhällskunskap, engelska och historia. Vi har också skapande verksamhet samt friskvård och motion. Kursen kan bli starten för fortsatta studier på folkhögskolan eller andra studier. Under kursens gång kommer du och dina lärare samt studievägledaren gemensamt fram till vilken nivå och skolform som passar för just dig när det blir dags att söka vidare till nästa steg.

Kursinformation

Plats: Hemse
Studietakt: 100%
Längd: 13 veckor
 

Viktiga datum

Kurstid:
OBS! Framflyttad kursstart

14 sep 2020–11 dec
Sista ans.dag:
Är du intresserad av SMF-kursen, ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Målet med utbildningen

Målsättningen är att deltagarna ska ges möjlighet att skaffa sig kunskaper och färdigheter som leder till allmänbildning, stärkt självkänsla, behörighet motsvarande grundskola och/eller behörighet för högskolestudier.

Behörigheterna är motsvarande treårigt gymnasieprogram. Målsättningen är även att få ökade möjligheter att komma vidare i arbetslivet.

Kontakt
KontaktKursansvarig: Bosse Hansenbosse.hansen@gotland.se
Tel: 073-765 86 62
Gemensamt för alla linjer

Någon timme i veckan har vi tillval. Tillvalsämnen kan t ex vara sång i grupp, etik, bokcirkel eller stickcafé. Tillvalen varierar från år till år. Det finns gott om tillfällen till motion av olika slag, antingen på skolan eller i dess närhet. Exempel är gympapass, bollspel, simning och gym. Ibland går hela klassen eller hela skolan på gemensamma konserter, utställningar, teaterföreställningar och föreläsningar.