gf bas

Head.SkrivareB2015

Projektår Skrivarlinjen

Skrivarlinjens projektår ger dig möjlighet att arbeta med ett eget skönlitterärt manus (prosa, poesi eller dramatik)under handledning.

Ansök till Projektår Skrivarlinjen här

Du kommer också att fördjupa dina kunskaper om litteratur, litterär gestaltning och få perspektiv på ditt eget skrivande. Projektåret syftar också till att du ska hitta rätt i din skrivprocess: att genom disciplin och inspiration nå fram till en passion för skrivandet.

Målet är att du efter kursens slut har ett färdigt manus att lämna till förlag, men också att du skaffat dig kunskaper för vidareutveckling inom det litterära fältet.

Din handledare, och de deltagare som ingår i din responsgrupp, följer ditt manus och din utveckling under hela läsåret. Ett par, tre gånger under terminen träffas vi fysiskt vid föreläsningar och seminarier kring litteratur. Utbildningen ställer höga krav på din förmåga till självständigt skrivande och läsande.

Det är tillåtet att kombinera denna utbildning med deltidsjobb eller deltidsutbildning, men studietakten är 100 % vilket innebär att du förväntas hålla ett högt tempo. Vi räknar med hög kvalitet både på texter ur ditt eget projekt och på den respons du ger de andra deltagarna i gruppen.

skrivare8

 

Kursmoment

• Eget arbete med projekt

• Enskild handledning

• Textsamtal i grupp

• Fysiska träffar (ca 6 dagar/termin) med litteraturseminarier, undervisning och gästlärare/gästförfattare

• Studiebesök/evenemang

Eget arbete med projekt 

Detta kursmoment pågår under hela kursen och är själva kärnan i ditt arbete. Du gör research, antecknar, söker inspiration, fotograferar, låter andra provläsa och, förstås, skriver. Inför varje inlämning bör du avsätta några timmar till att bara redigera den text du tänkt lämna in. Allt detta är självständigt arbete. 

Enskild handledning

Under hela läsåret har du regelbundna samtal med din handledare då du får möjlighet att diskutera ditt skrivande och personliga saker på tu man hand. Du har naturligtvis också möjlighet att, under vardagar, själv kontakta din handledare vid behov.

Textsamtal i grupp

I grupper om max fyra deltagare ger du, och tar emot respons på texten. Grupperna kommer att vara desamma under hela perioden, såvida inga stora förändringar sker. Mötena, som återkommer varannan vecka, sker över internet, via till exempel Skype. För att distansutbildningen ska bli meningsfull måste du som deltagare ansvara för att hålla programvaran för e-möten uppdaterad och fungerande på din dator. Se också till att webbkamera och mikrofon fungerar. Meddela handledaren ditt användarnamn på Skype, eller motsvarande plattform, i god tid innan terminen startar. 

Fysiska träffar

Två eller tre gånger per termin träffas vi i lokalerna på skolan i Fårösund. Varje träff varar i två eller tre dagar. Dagarna kan se olika ut från gång till gång, men består av litteraturseminarier, undervisning, gästlärare/gästförfattare och textsamtal.Undervisningen kommer att ta upp saker som ni i gruppen vill veta mer om.

Studiebesök

Under läsåret sker ett litet antal studiebesök, exempelvis till Sveriges författarförbund, Författarcentrum och något förlag. Du bekostar själv resa, uppehälle och eventuella entréavgifter. 

Kurslitteratur

Vi kommer att gemensamt läsa ett litet antal böcker, cirka två per termin, som vi sedan diskuterar i helgrupp eller i ett seminarium på skolan. Du beställer själv böckerna eller lånar på bibliotek.

Ekonomi

Terminsavgiften är 1 250 kr. Denna kostnad täcker frukost, lunch och fika för de tillfällen du är på skolan, samt administrativ service. 

Resor och logi och entrébiljetter vid studiebesök betalar du själv.

De böcker som ska läsas till litteraturseminarierna beställer du och betalar själv eller lånar på bibliotek.

Vid de fysiska besöken ordnar du själv med boendet.Eftersom skolan inte kan garantera plats på internatet rekommenderar vi Bunge vandrarhem har öppet året runt, och det är tacksamt om du hör av dig till dem i god tid. 

 

Kursansvariga och handledare


ny bild luddeLudvig Drakenfjord, linjeledare och lärare

Tel. 070- 229 48 57

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

StaffanCederborg FotoStigHammarstedtStaffan Cederborg, lärare

Tel. 070- 458 22 33

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

 

 

 

Languages

Bra att veta

  • Plats: Fårösund
  • Kurstid: 24 aug 2020 – 3 juni 2021
  • Sista ans.dag: 30 april, 2020
  • Studietakt: 100%
  • Längd: 1 år
  • Studiestödsnivå: Gymnasienivå (A2)

Ansökan och antagning

 

Ansökan

 

Du som tidigare har gått ett första år på någon av landets skrivarlinjer eller motsvarande kan söka utbildningen.

 

Detta ska du bifoga till din ansökan till Skrivarlinjens projektår.

 

• Betyg och intyg från tidigare utbildningar 

 

• Eventuella arbetsbetyg/intyg

 

• Personligt brev på max 3 A4-sidor där du berättar om dig själv och varför du söker till utbildningen. Berätta också om ditt läsande; hur och vad du läser och har läst, en halv till en A4-sida. 

 

• Projektbeskrivning på max 3 A4-sidor. Beroende på vad slutresultatet ska bli, kan det vara en synopsis, ett grovmanus eller en djupare beskrivning av och resonemang kring temat. Det ska också finnas med en beskrivning av vad du vill säga eller uttrycka med ditt projekt samt hur långt du har kommit och en tidplan för ditt arbete. 

 

• Textprov på 5–10 A4-sidor ur det projekt du tänker arbeta med (prosa, poesi eller dramatik). 

 

OBS! Texterna ska skrivas på svenska.  

 

Antagning 

 

Vi tillämpar en löpande antagning och du kan bli kallad till intervju personligen eller via telefon redan innan ansökningsperioden är slut.

 

Besked om antagning sker löpande men ska ha nått alla i slutet av juni, med undantag för restplatser som kan erbjudas fram till kursstart.

 

Skrivarlinjens projektår har 8 utbildningsplatser. 

 

Ansök här