gf bas

header gotland

Huvudman

Folkbildning sedan 1876 där människor, kulturer,
livsvillkor och intressen möter varandra.
Vi är en del av Region Gotland.

Region Gotland är huvudman för folkhögskolan och skolan ingår i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är styrelse för Gotlands folkhögskola och förvaltar ansvaret för ekonomin och verksamheten. Ytterst är kommunstyrelsen ansvarig för skolans verksamhet.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden är parlamentariskt sammansatt och har ansvar för verksamheten och ekonomin. Rektor har ansvar för att verkställa nämndens beslut.

Du hittar ordinarie ledamöter mandatperioden 2019-2022 här!

 

Languages