Image

Gotlands folkhögskolas standard

Statens syfte med folkbildningen

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Villkor för det statliga stödet anges i Förordning om statsbidrag till folkbildningen.

Statsbidragets syfte är att:

  • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • bidra till att göra det möjligt för en ökat mångfald, för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
  • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
  • bidra till att bredda för och öka delaktigheten i kulturlivet

Policys och handlingsplaner

Likabehandlingsplan

Ett aktivt likabehandlingsarbete är grunden för att alla på Gotlands folkhögskola ska ha en trygg bildningsmiljö och få möjlighet att utvecklas. 

Likabehandlingsplan för gotlands folkhögskola (PDF, 527 kB)