Studeranderätt

Gotlands folkhögskola har anslutit sig till en gemensam studeranderättslig standard för folkhögskolor i Sverige och förbinder sig att följa det studeranderättsliga rådets beslut och rekommendationer.

Om man som studerande inte anser sig ha fått det som skolan har utlovat kan man vända sig till det studerandrättsliga rådet (FSR) och få sitt ärende prövat.
Detta gäller studerande vid folkhögskolekurser längre än 15 dagar och i frågor som rör nedanstående områden. Ärenden ska anmälas till FSR inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

 

Följande områden kan behandlas av det FSR:

• Information innan den studerande är antagen

• Information vid kursstart

• Deltagarinflytande och studeranderätt

• Avgiftsfri undervisning

• Intyg

• Om en kurs upphör eller ställs in

• Utvärdering

• Försäkringar

• Disciplinära åtgärder

• Arkiv- och sekretessregler

Folkhögskolans beslut gällande utfärdade studieomdömen eller behörighetsgivning kan inte prövas av FSR.

 

Gotlands folkhögskolas standard:

Klicka dig vidare på respektive rubrik.

Statens syfte med folkbildningen

Mål för utbildningarna

Antagningsprinciper och antagningsprocess

Avgifter och kostnader under studietiden

Intyg, behörighet och studieomdöme

Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

Studerande med brister i svenska språket

Studerandeinflytande

Om en kurs upphör eller ställs in

Försäkringar

Rutin vid disciplinåtgärder

Alkohol- och drogpolicy

Boendevillkor

Arkiv- och sekretessregler