gf bas

header studiefinansiering 72

Statens syfte med folkbildningen

Ett grundläggande skäl för samhällets stöd till folkbildningen är att den bidrar till en demokratisk utveckling av samhället. Villkor för det statliga stödet anges i Förordning om statsbidrag till folkbildningen.

 

Statsbidragets syften:

stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin

bidra till att göra det möjligt för en ökat mångfald, för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t ex politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)

bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället

bidra till att bredda för och öka delaktigheten i kulturlivet

Languages