gf bas

header studiefinansiering 72

Tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning

Gotlands folkhögskola arbetar kontinuerligt för att bli mer och mer tillgänglig för studerande med olika funktionsnedsättningar.

Skolenheternas byggnader är helt eller delvis tillgänglighetsanpassade.

För att göra studiemiljön så bra som möjligt för den enskilde görs hela tiden individuella anpassningar.

Gotlands folkhögskola har även möjlighet att ge pedagogiskt stöd i undervisning till studerande med funktionsnedsättning genom assistenter som finns tillgängliga under vissa tider i klasserna.

Languages