gf bas

header studiefinansiering 72

Boendevillkor

Folkhögskolan lämnar stor frihet till de studerande som väljer att bo på internatet men med det följer även ansvar.

Följande regler och villkor är viktiga att känna till:

Det är inte tillåtet att ha husdjur i skolans lokaler (skollokaler eller internat) på grund av allergirisk för övriga som vistas i lokalerna.

Det är inte tillåtet att förvara eller förtära alkohol alt. förvara och nyttja droger på rummet eller i de gemensamma utrymmena (se Drogpolicy)

Internatet är öppet för boende under höst-, jul-, sport- och påsklov. Dock serveras ingen mat under dessa lov.

Kontraktet som skrivs gäller hela läsåret, uppsägningstid för avtalet är 3 månader.

Languages